Een Verdoolde Profeet

Vocalen en tekst: Borriegineel
Productie: Royal with Cheese

In een ontwortelde wildernis van gewapend beton, slentert hij al maanden voorgelogen en verdwaasd rond. Bespioneerd door miljarden satellieten en de sociale controle, lijken zelfs deze vertrouwde contreien zich langzaam van hem te vervreemden. In de binnenstad stemmen straten, pleinen en stegen steeds somberder. Waar hij zich ook begeeft, voortdurend houden bedroevende gebouwen een vijandige blik op hem gericht. Met uitzondering van enkele verwaaide folders is de eindeloze boulevard verlaten – alsof hij de dagelijkse drom nét is misgelopen. Deze man heeft zich nog nooit zo lamentabel gevoeld als toen hij zich dwangmatig trachtte aan te passen aan de samenleving die hem voorgehouden wordt. De groene literfles in zijn linkerhand is leeg. Nu voelt hij zich een verloren straatprediker zonder toehoorders. Toch blijft hij zijn onstoffelijke boodschap in deze materiële wereld verkondigen. Want hij verdomt het pertinent om met de alledaagse gang van zaken in te stemmen. Met constant hetzelfde liedje, zoals dat door soortgenoten wordt gecomponeerd, gedirigeerd en uitgevoerd. Maar zolang alles om hem heen dezelfde aannames uitademt, kan het moeilijk zijn de onbezoedelde waarheid te inhaleren.

De waarheid! Niets dan de waarheid!

En hij denkt aan al die jaren – aan de vele dromen, en de onbenutte kansen, de verspilde moeite. Maar hij weigert zich nog langer door verleden tijd te laten deprimeren of vermoeien. Daarom springt hij tegenwoordig zuiniger om met zijn onstuimige bron van energie, en zingt hij onophoudelijk en vol vertrouwen deze positieve melodie…

Lees hier de tekst van Deze Positieve Melodie, het vijfde nummer van Lafbekken & Lefballen.