Jij

Vocalen en tekst: Borriegineel
Productie: Royal with Cheese

Je hebt geen vrijheid. Je zit vast in een illusie die je vanaf je geboorte door externe instanties ingeprent krijgt – en dat is naast je naam, sofi-nummer en stemrecht dan ook meteen het enige wat je krijgt. Je bent geprogrammeerd om te denken dat alles wat je om je heen waarneemt, precies zo is als het hoort te zijn, simpelweg omdat het is zoals het is. En deze primitieve misvatting vormt als vanzelfsprekend het uitgangspunt voor je vastgeroeste wereldbeeld. Door even klakkeloos als argeloos aan te nemen dat er een maatschappij moet zijn, omdat de geschiedenis dat uitwijst, en dat er een overheid moet zijn, omdat de ministers dat bepleiten, en dat er een belastingstelsel moet zijn, omdat je met gezond verstand uitsluitend tot die conclusie denkt te kunnen komen… daardoor reduceer je niet alleen je mentale, maar indirect ook je fysieke bewegingsvrijheid tot een absoluut nulpunt. En misschien zou je dan eens wat fundamenteler moeten gaan twijfelen… aan zowel de geschiedschrijving, als
de ministers, als je gezonde verstand!

Jij, jij, jij, jij…

Jij bepaalt. Jij bepaalt of jij bepaalt. Jij bepaalt of jij het ware van het illusoire durft te onderscheiden. Want jij bepaalt of jij je wil laten conditioneren of dat je liever van je wezenlijke waarheid uitgaat. Met andere woorden: jij bepaalt of je helder blijft zien of dat je perspectief vertroebeld raakt. Jij bepaalt of jij bepaalt. Jij bepaalt of je bang bent of durft te vertrouwen. Want jij bepaalt of je toen, straks, of nu leeft. En of jij je daarbij laat afleiden of gefocust blijft. Dus jij bepaalt of je kansen afwacht en aangrijpt, of forceert en laat liggen. Jij bepaalt of jij bepaalt. Jij bepaalt of je faalt of
slaagt, en of je daar waarde aan hecht. Dus jij bepaalt of je respect afdwingt, of dat het je door die boze buitenwereld onthouden wordt! Want jij bepaalt of jij je iets of niets van medemensen en hun levensbeschouwing aantrekt.

Jij bepaalt of jij bepaalt… Jij bepaalt of jij bepaalt… Jij bepaalt of jij bepaalt… Jij bepaalt!

Het is alleen aan jou of je excelleert in de middelmaat die in eerste instantie alomtegenwoordig lijkt, maar bij nader inzien slechts bij de gratie van grondeloze huiver kan bestaan, of dat je die deprimerende illusie blijft koesteren, en er als karakterloze slaaf onderdanig in opgaat. Alleen jij bepaalt, broeder, zuster. Zodra jij beseft dat je vrijheid bént, kan niets of niemand jou dat nog aanbieden of afnemen. En als de alomvattende bevrijding in het verlengde daarvan uiteindelijk plaatsgrijpt, is er logischerwijs geen beveiliging meer nodig.

Lees hier de tekst van Tour De Force, het derde nummer van Lafbekken & Lefballen.