Meditatie (intro)

Vocalen en tekst: Borriegineel
Productie: Royal with Cheese

Alles valt en staat bij overtuiging.

De sereniteit van het bestaan is uitsluitend invoelbaar wanneer ik durf te vertrouwen. Door ontspannen met de balans mee te bewegen, ontwaar ik een elegante rust, die als evenwichtige voedingsbodem dient voor gedachten, gevoel en gedrag. Zo stel ik onversneden kalmte in staat als natuurlijk verdovingsmiddel dienst te doen, en kan ik ongehinderd op het individueelste centrum van mijn wezen geconcentreerd blijven. Dat verschaft me de gelegenheid om frustrerende gemoedsaandoeningen te neutraliseren en ingesleten gedachtepatronen waar nodig te doorbreken. Want alleen de bedaarde ziel vormt een bonafide fundament voor levensenergie – een gedegen grondslag waarin geloof, kracht en overtuiging hun oorsprong vinden.

In een dusdanige toestand vorm ik zelfs de onstuimigste stemmingen harmonieus om tot een onverstoorbaar zelfbewustzijn. Zo beweeg ik vastberaden en bedachtzaam in de richting die ik van nature volg. Zo leg ik als vanzelf de route af die op termijn het positiefste effect sorteert. Zo ontwikkel ik me precies als hoe ik het voor ogen heb, en kom ik geleidelijk tot volle wasdom. Uitsluitend door in alle situaties kinderlijke eenvoud na te streven, ben ik in staat mijn persoonlijke groei de gewenste gestalte te geven. Daarom ligt mijn focus ieder ogenblik opnieuw volledig op het hier en nu. Want alleen maar dit moment is waarop ik mijn potentieel, mijn wezenlijke vrijheid, optimaal kan realiseren.

De sleutel tot vrijheid, is het besef dat het bijbehorende slot zich binnenin bevindt. Ik heb geen vrijheid, ik bén vrijheid.

Lees hier de tekst van Jij, het tweede nummer van Lafbekken & Lefballen.