Tour De Force

Vocalen en tekst: Borriegineel
Productie: Royal with Cheese
Gitaar: Frenky Lukken
Basgitaar en drum: Joshua Pesulima

Houd je oren, ogen en geest open, broeder, zuster! Je bent vrijheid! Je bent liefde! Je bent groei! Je bent kracht! Je bent energie! Je bent beweging! Je bent vuur, aarde, lucht en water tegelijkertijd! Je bent, broeder, zuster! Je bent prachtig! Je bent wat je denkt, en je denkt wat je wil, dus je bent wat je wil zijn! En alleen jij, broeder, zuster!

Alleen jij, en alleen maar dit moment…

Misschien doe ik mezelf al heel lang minder sterk voor dan ik daadwerkelijk ben – gewoon, omdat die rol zo vertrouwd voelt. En waarschijnlijk omdat het meer moeite kost om te vertrouwen op en te geloven in de goede loop van de gebeurtenissen, dan om als bange scepticus van een neerwaartse spiraal uit te gaan. Een krachtige opstelling brengt verantwoordelijkheden met zich mee, terwijl het slachtoffer van de situatie stomweg achter de feiten aan kan slenteren. Want vrijwel niemand zal de zwakkere zijn zwakheid kwalijk nemen.

Vertel eens wat over de dag van vandaag…

Deze dag voel jij je niet zo krachtig als normaal. De wereld staat in brand en weerspiegelt je gemoedstoestand feilloos. Het leven als vrijgezelle student gaat lang niet altijd over rozen. Want de wetenschap die je beoefent, blijkt hoe langer hoe meer een wereldvreemde schertsvertoning te zijn. Onderzoekers zijn sukkels. En je collega’s beschouwen de wereld eveneens vanuit een ivoren toren. Het werk dat je tegen een prima vergoeding verricht, doet nauwelijks terzake en is zo vergankelijk als dag en nacht. Daarnaast heeft het vrouwtje van je dromen je afgewezen toen jij je eindelijk kwetsbaar durfde op te stellen. Je twijfelt steeds dieper aan jezelf en aan je identiteit. En grotendeels heeft je sociale omgeving ook geen flauw benul met wie ze eigenlijk van doen heeft. Je zou het liever anders wensen, maar het valt je zwaar om de vinger op de zere plek te leggen. De knagende vraag luidt dus: ben je er nu toe gedoemd om tot een vreugdeloze einzelgänger te verworden? Heeft dat prachtige, dromerige kind van vroeger, het dan werkelijk moeten afleggen tegen de onverbiddelijke loop van de geschiedenis? Moet jij je er dan maar mee verzoenen dat je levenspad zich per definitie wrang en onveranderlijk voor je uitstrekt?

NEE!!!

Zelfmedelijden is een zwaktebod! Natuurlijk kan de wereld zich zo nu en dan koud, duister en taai betonen, maar het prettige van het heft is mijns inziens dat ik het in eigen handen kan nemen! Een man is pas een man zodra hij zichzelf weet te overwinnen. Ja, ik wil karakter tonen, en daadkracht. Al kom ik mezelf en mijn beperkingen nog talloze malen tegen. Ik ga liever in al m’n vitaliteit ten onder, dan cynisch en verbitterd verder op een geplaveid pad dat de lafbekken en angsthazen afleggen. Positief denken vergt beduidend meer inspanningen dan negatief denken. Maar sinds ik me dat realiseer, beschouw ik het als pure noodzaak om alledaagse denkpatronen te doorbreken – hoe vastgeroest en dwangmatig ze ook schijnen te zijn. Het verleden vormt zich als zodanig om met rust gelaten te worden, en alleen een rotsvast vertrouwen doet hoop en vrees vervagen. Ik besef tegenwoordig dat ik het aan mezelf verplicht ben alle mogelijke moeite te doen om mijn eigenwaarde te behouden. Het is eenvoudigweg één en dezelfde kracht die me aandrijft en me afremt, en die bij machte is om me te bezielen én vernielen. En het is precies die kracht, die ik moet kanaliseren om kalmte en evenwicht te vinden en vast te houden. Het is precies die kracht, waarom ik mezelf iedere dag in transcendente meditatie terugtrek. Ja, precies die kracht, waardoor ik geduld en bezinning ondubbelzinnig bóven haast en impulsiviteit ben gaan plaatsen. Het doorbrekende inzicht is dat zelfliefde gelijkstaat aan naastenliefde. Dus alleen door zorgvuldig met mezelf om te gaan, ben ik in staat om wezenlijk te groeien, en oprecht lief te hebben wie of wat mijn liefde verdient. Dus hoezeer je jezelf ook als een zwak en onbeduidend wezen opstelt, je bent geboren om krachtig en zelfstandig te zijn. Handel daar dan ook naar!

En wat valt er nog over de dag van vandaag te zeggen? Simpel… deze dag voel ik me niet als normaal, zo krachtig!

Het is alleen aan mij om stabiel te zijn, om zekerheid te bieden, om mezelf in de hand te houden, om de zonzijde te zoeken, om te relativeren wat zich al te belangrijk voordoet, om vierkant achter mijn keuzes te staan, om een vent te wezen, om mijn angst te overwinnen, om mijn ziel niet te verkopen, om niet toe te geven aan lafhartigheid, om mezelf bij het opmaken van de balans recht in de ogen te kunnen kijken, om mijn vertrouwen te koesteren, om te durven zijn wie ik ben, om mijn potentie om te zetten in resultaat, om het positieve in de hand te werken, om rechtop te blijven staan, om het heden te beleven als het enige goede dat me gegeven is, om op te komen voor mezelf, om niet langer over me heen te laten lopen, om mijn ziel te pantseren en zorgvuldig te kiezen wie ik er toegang toe geef, om te tonen wat ik waard ben, om te geloven in de goede afloop, om de situatie naar mijn hand te zetten; het is alleen aan mij om de wereld te veranderen.

Lees hier de tekst van Een Verdoolde Profeet, het vierde nummer van Lafbekken & Lefballen.